Adria

Knez: BiH ima daleko najveće poresko opterećenje

Autor: Vesna Damjanić

19. decembar 2022, 17:20

Države u 2023. vjerovatno neće smanjivati poreske stope na lični dohodak

Treba imati u vidu i da poreske politike nisu jedini kanal kojim treba privlačiti investicije

One se privlače i omogućavanjem stabilnog regulatornog okruženja

Vesna Damjanić

Sve vijesti iz rubrike Ekonomija

Ekonomija

sve vijesti iz rubrike Ekonomija