Vijesti

Bećirović: Financijski sistem u BiH pokazuje izrazitu bankocentričnost

Autor: Teo Zorić

19. jul 2022, 18:32

Korporativno finansiranje putem emisije obveznica je zanemarivo

Bećirović: Financijski sistem u BiH pokazuje izrazitu bankocentričnost

Bloomberg

Finansijski sistem u BiH pokazuje izrazitu bankocentričnost, što upućuje na to da u financiranju privrednih aktivnosti dominiraju bankarski krediti. Financijski eksper i profesor na Internacionalnoj poslovno-infomracionoj akademiji Tuzla Damir Bećirović kazao je da "nažalost uloga tržišta kapitala" je u ovom smislu zanemariva, naročito kada se radi o finansiranju putem dužničkih vrijednosnih papira. 

"Kada je riječ o emitovanju obveznica skoro u potpunosti se to odnosi na emitovanje obveznica entitetskih vlada i manjim dijelom na monicipalne obveznice lokalnih nivoa vlasti", kazao je Bećirović. 

Damir Bećirović

Dodao je da ovakve entitetske emisije nemaju jasnu strategijsku ulogu u smislu financiranja nekih infrastrukturnih projekata, nego se novim emisijama uglavnom isplaćuju obveze po osnovu ranijih emisija. 

"Kao isključivi kupci ovih vrijednosnih papira se pojavljuju banke koje na taj način plasiraju svoj višak likvidnosti, u nedostatku primarnih kreditnih plasmana", istakao je za Bloomberg Adriu financijski ekspert. "Korporativno finansiranje putem emisije obveznica je zanemarivo, a razloga je nekoliko."

Kao osnovne razloge Bećirović navodi nerazvijenost domaćih tržišta kapitala, njihova nelikvidnost i nedostatak ponude financijskih sredstava što uslovljava nerazvijenost i nepostojanje institucionalnih investitora koji bi se nalazili na strani potražnje. 

"Banke kao najznačajniji institucionalni investitori na domaćem tržištu kapitala imaju zakonska ograničenja kada je riječ o investiranju u privatne korprativne finansijke instrumente, a nedostatak investicionih fondova poduzetničkog kapitala uslovljava da se i one rijetke emisije koropativnih privatnih obveznica koje su se desile svode na prodaju instrumenata individualnim investitorima, najčešće poslovnim partnerima i prijateljima", kazao je Bećirović. 

Nažalost kod nas još uvijek nije prisutno povjerenje u tržište kapitala, a povjerenje i sigurnost su osnovna načela na kojima se bazira funkcionisanje ovog tržišta.

"Drugi problem se odnosi na regulatorni okvir, odnosno često politički uslovljeno (ne)funkcionisanje Komisije za vrijednosne papire FBiH ovaj proces čini mukotrpnim i odvraća kompanije da se upuštaju u tu "avanturu"", zaključuje Bećirović. "Treći ograničavajući faktor je nizak nivo znanja uopšte o tome kako funkcioniše tržište kapitala i nedostatak tradicije u tom pogledu, zbog čega višak finansijski sredstava usmjerava u oročene depozite, nekretnine ili čak kripto valute, a ne u finansijske instrumente tržišta kapitala."

Sve vijesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vijesti iz rubrike Komentar