Inovacije

Huawei povećao efikasnost pomoću privatne 5G mreže

Autor: Teo Zorić

10. jun 2022, 14:17

Huawei povećao efikasnost pomoću privatne 5G mreže

Fena

Evropski logistički centar kompanije Huawei Technologies u Mađarskoj uspješno je uspostavio privatnu 5G mrežu i završio novi stepen digitalizacije. Na taj način je omogućena mnogim "Industry 4.0" tehnoloških rješenjima baziranim na 5G tehnologiji da podrže i unaprijede operacije centra. 

Automatizirana transportna vozila i primjena umjetne inteligencije (AI) tehnologije doprinose poboljšanju procesa logistike, proizvodnje i kontrole kvaliteta.

Huawei Technologies European Supply Center (ESC) je najveći takav centar kompanije van područja Kine, te snabdjeva više od 40 zemalja sa Huawei proizvodima. Centar direktno i posredno zapošljava više od dvije hiljade ljudi, te ima više lokacija unutar Mađarske.

"Mi vjerujemo da 5G tehnologija može promijeniti i unaprijediti poslovne operacije kroz različite industrije, a ESC je prikaz uspjeha 5G i 'Industry 4.0' tehnologija", izjavio je Zećir Kasumić, direktor odjela za korporativnu komunikaciju Huawei Technologies BIH.

Također je naglasio da nakon uspješne primjene novih tehnologija u centru koji na mjesečnoj bazi ima 60 hiljada pošiljki, efikasnost određenih procesa sa povećala za 30-40 posto, te da sada nakon što je prva faza digitalne transformacije završena, u budućnosti se očekuje još veći rast efikasnosti centra.

Umjesto tradicionalne ljudske provjere kvaliteta, kamera visoke rezolucije fotografiše završene proizvode, a procesor dalje filtrira neispravne proizvode ili pakiranje, te poredi završene proizvode sa originalnim prototipom. Na taj način, centar garantuje veoma nizak stepen grešaka.

Tehnologija izmjenjene stvarnosti (AR) se između ostalog koristi za održavanje centra, obuku osoblja, operacije visoke osjetljivosti, kao i za daljinsku tehničku pomoć. U praksi, kamera na AR naočalama šalje podatke inžinjeru na udaljenoj lokaciji, čiji savjet i podršku može da realizuje radnik na licu mjesta. Također, konačni proizvodi mogu da se daljinski testiraju, kao i sama ispravnost rada mašina.

Sve vijesti iz rubrike Tehnologija

Tehnologija

sve vijesti iz rubrike Tehnologija