Stav struke: Energetska tranzicija je izazov i šansa
Evropa

Stav struke: Energetska tranzicija je izazov i šansa

Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BHK CIGRE) je organizirao u Sarajevu okrugli sto o temi "Tranzicija energetskog sektora u BiH" koji je okupio predstavnike triju elektroprivreda u BiH i brojne stručnjake iz oblasti energetike.

09.05.2022

Autor: Rijad Durkić