Vijesti

BiH mora ubrzati tranziciju ka zelenoj ekonomiji

Autor: Nejra Džaferagić

07. jun 2024, 13:51

Aktivnosti u zelenoj ekonomiji u BiH do sada bile sporadične i sistemski neuvezane

Opstanak bh. kompanija ovisi o postizanju standarda u zelenoj ekonomiji

Zaključeno je da donosioci odluka moraju što prije uvesti zelene reforme

BiH mora ubrzati tranziciju ka zelenoj ekonomiji

Depositphotos

Nejra Džaferagić

Sve vijesti iz rubrike Ostalo

Ostalo

sve vijesti iz rubrike Ostalo