Ostalo

Na leđima kompanija u BiH krediti teški devet milijardi KM

Autor: Svjetlana Šurlan

15. septembar 2022, 07:00

Ukupni krediti u Bosni i Hercegovini iznose 21,9 milijardi maraka

Od ukupnih kredita, 8,9 milijardi KM su krediti koje imaju privatne kompanije

Najzaduženiji je sektor trgovine

Na leđima kompanija u BiH krediti teški devet milijardi KM

Bloomberg Mercury

Svjetlana Šurlan

Ukupni krediti u Bosni i Hercegovini (BiH) iznose 21,9 milijardi maraka, od čega 16,1 milijardu u Federaciji BiH i 5,7 milijardi u Republici Srpskoj. Od ukupnih kredita, 8,9 milijardi KM su krediti koje imaju privatne kompanije. Najzaduženiji je sektor trgovine.

U Federaciji BiH su privatna preduzeća i društva na kraju juna ove godine imala kredite od preko sedam milijardi maraka, od čega se 3,9 milijardi odnosi na dugoročne kredite, a 2,6 milijardi na kratkoročne. Na kraju šestog mjeseca dospjela potraživanja kod tih kompanija su iznosila 435,8 miliona KM.

Firme u Republici Srpskoj zadužene su za 1,9 milijardi maraka, od čega su 1,3 milijarde dugoročni krediti, a 560,8 miliona kratkoročni. Dospjela potraživanja su im na kraju juna iznosila 79,9 miliona KM.

Najviše zadužen sektor trgovine

Prema sektorskoj strukturi ukupnih kredita datih pravnim licima, vidljivo je da je u privatnom sektoru najviše zadužen sektor trgovine na veliko i malo, u oba entiteta.

Više: Adžić: Banke neće biti tako konkurentne kao dosad

Ukupni krediti pravnim licima premašili su 11 milijardi maraka, a ako izuzmemo javnu upravu, nakon trgovina na veliko i malo, kreditima su najviše opterećeni prerađivačka industrija i građevinarstvo.

Polugodišnji profit banaka u BiH 253,3 miliona KM

Ukupan profit banaka u BiH u prvoj polovini godine iznosio je 253,3 miliona KM. Banke u FBiH imale su dobit od 175 miliona maraka, dok je bankarski sektor u Republici Srpskoj zaradio 78,3 miliona maraka.

Dok je privredni rast pogurao profite banaka u prethodnom periodu, zbog promjene okolnosti, sada nas čeka obrt. Usporavanje privrede smanjit će potražnju za kreditima, a rast kredita će se smanjiti na nivo ispod 10 posto, predviđaju analitičari Bloomberg Adrije.

Više: Banke u Adria regiji očekuje pad profitabilnosti

Pet godina od novih zakona

Bloomberg Adria radio je nedavno i petogodišnju analizu poslovanja banaka u BiH, kojom je obuhvaćen period od početka reforme (2017. godina), odnosno donošenja novih zakona o bankama usklađenih s evropskim propisima.

Ta analiza je pokazala da neto aktiva banaka u FBiH u posljednih pet godina bilježi rast, s blagim padom u ovoj godini.

Više: Banke u FBiH za pet godina zaradile više od milijardu KM

Iako je profitabilnost bankarskog sektora u FBiH pala u godini početka pandemije virusa korona, neto dobit banaka od 2017. do kraja prvog kvartala ove godine premašila je 1,3 milijarde maraka. U FBiH dozvolu za rad ima 14 banaka.

Bankarski sektor u Republici Srpskoj čini osam banaka koje su u posljednih pet godina zaradile tačno pola milijarde maraka. Ukupna aktiva im je u istom periodu rasla, dok je profit imao značajniji pad u godini početka pandemije virusa korona.

Više: Profit banaka u Republici Srpskoj za pet godina pola milijarde KM

Nakon oporavka prošle godine, ove godine na bankarski sektor su trag ostavili inflacija i rusko-ukrajinski sukob, usljed kojih je došlo do povlačenja depozita.

Novi zakoni o bankama i o agencijama za bankarstvo u FBiH i RS usvojeni su 2017. godine i bili su osnova za donošenje seta podzakonskih akata i usklađivanje s regulativom Evropske unije.

 

 

Sve vijesti iz rubrike Analiza

Analiza

sve vijesti iz rubrike Analiza