Vijesti

Kad je vrijeme za krizno komuniciranje? Kad nastane kriza ili ranije

Izvor: Aida Salkić

10. mart 2023, 07:00

Bh. kompanije komuniciraju tek kada nastane kriza

Danas je uposlenik kompanije njen najveći ambasador

PR se bavi vrijednostima, izgradnjom povjerenja i dugoročnom percepcijom o brendu

Kad je vrijeme za krizno komuniciranje? Kad nastane kriza ili ranije

Depositphotos

Sve vijesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vijesti iz rubrike Komentar