Regija

Dinamične promjene na tržištu rada potakle snažan rast plata u regiji

Autor: Mirela Haskić-Suša

04. septembar 2023, 06:48

Veličina rasta bruto plata u Adria regiji je tako izražena da je nadmašila učinke visoke inflacije

Usporavanje rasta na jednocifrene nivoe može se očekivati u 2024.

Analitičari ukazuju na znakove smanjene potražnje za dodatnom radnom snagom

Mirela Haskić-Suša

Sve vijesti iz rubrike Analiza

Analiza

sve vijesti iz rubrike Analiza