Crypto

FTX će vratit novac klijentima u Japanu

Izvor: Takashi Nakamichi, Nao Sano, Ava Benny-Morrison/Bloomberg

21. februar 2023, 10:20

Japanska podružnica prva u FTX grupi koja omogućava povrat sredstava

Bankman-Fried tvrdi da američki entitet može i treba da učini isto što je prije moguće

FTX je 11. novembra skliznuo u haotičan bankrot

FTX će vratit novac klijentima u Japanu

Bloomberg

Sve vijesti iz rubrike Tržišta

Tržišta

sve vijesti iz rubrike Tržišta