Vijesti

Uticaj subvencija na poslovanje poljoprivrednih kompanija u Adria regionu

Autor: Jelena Zindović, analitičarka Bloomberg Adria

26. decembar 2023, 11:30

Subvencije značajno utiču na finansijski rezultat poljoprivrednih kompanija u regiji

Svake godine se 40 posto ukupnog budžeta EU izdvaja kao podrška poljoprivrednoj proizvodnji

Probleme u vezi s isplatom subvencija su do sada najviše imale kompanije u Srbiji

Uticaj subvencija na poslovanje poljoprivrednih kompanija u Adria regionu

LoginEko

Jelena Zindović, analitičarka Bloomberg Adria

Sve vijesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vijesti iz rubrike Komentar