Vijesti

Kapital OC Jahorina smanjuje se sa 71 na 32 miliona KM

Autor: Svjetlana Šurlan

11. avgust 2022, 09:38

Trgovanje akcijama OC Jahorina privremeno je zaustavljeno

Dobit Olimpijskog centra na kraju juna bila iznad pet miliona KM

Kapital OC Jahorina smanjuje se sa 71 na 32 miliona KM

OC Jahorina

Svjetlana Šurlan

Trgovanje akcijama Olimpijskog centra (OC) Jahorina privremeno je zaustavljeno zbog postupka registracije pete emisije hartija od vrijednosti i smanjenja osnovnog kapitala OC Jahorina sa 71,5 miliona na 32,5 miliona KM.

"Centralni registar hartija od vrijednosti će danas izvršiti upis zabrane prava raspolaganja navedenim hartijama od vrijednosti na računima vlasnika HOV. Blokada će trajati do okončanja postupka registracije", navode u Banjalučkoj berzi.

Naime, Skupština akcionara OC Jahorina usvojila je Odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka. Osnovni kapital od 71,5 miliona odlukom je smanjen za 39 miliona KM radi pokrića gubitka od 35,8 miliona i formiranja zakonskih rezervi od 3,2 miliona KM. Nakon smanjenja osnovni kapital OC Jahorina iznosiće 32,5 miliona.

"Smanjenje osnovnog kapitala vršiće se u redovnom postupku, smanjenjem broja akcija, odnosno povlačenjem i poništavanjem postojećih redovnih akcija i njihovom zamjenom za akcije iz nove emisije, pri čemu će se poštovati princip ravnopravnosti akcionara iste klase", naveli su u OC Jahorina.

Banjalučka berza

Predviđeno smanjenje kapitala obaviće se emisijom akcija po osnovu smanjenja kapitala.

Olimpijski centar odlučio je ranije i da dobit od 1,1 milion KM, koju je ostvario u 2021. godini, rasporedi za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

Ukupan gubitak na kraju 2021. godine iznosio je 36,9 miliona KM, a odnosi se na gubitak do visine kapitala u iznosu od 26,4 miliona KM (koji nakon pokrića iznosi 24,3 miliona KM) i emisioni gubitak u iznosu od 12,5 miliona KM.

"Preostali dio ukupnog gubitka od 35,8 miliona pokriva se na teret osnovnog kapitala Društva", navedeno je u Odluci.

Analiza Bloomberg Adrije pokazala je da je OC Jahorina imao uspješno prvo polugodište ove godine i znatno povećao poslovne prihode.

Uz rashode, ali i kamate koje su morali da plate na ime uzetih kredita, dobit ovog Centra na kraju juna bila je iznad pet miliona maraka.

 

Sve vijesti iz rubrike Ostalo

Ostalo

sve vijesti iz rubrike Ostalo