Vijesti

BEF 2023: Ekonomski most Zapadnog Balkana

Autor: Nejra Džaferagić

21. decembar 2023, 09:30

Region samo kroz ekonomsku saradnju i rast može dugoročno sačuvati mir

U Tirani je održan Balkanski ekonomski forum (BEF) 2023

Važni zadaci promicanje međunarodnog priznanja balkanskog identiteta

BEF 2023: Ekonomski most Zapadnog Balkana

Damir Bećirović

Nejra Džaferagić

Sve vijesti iz rubrike Ostalo

Ostalo

sve vijesti iz rubrike Ostalo