Tehnologija

Robot me zamijenio. Hoće li plaćati i porez?

Autor: Janja Zalar

28. februar 2023, 13:41

Južna Koreja ima 1000 robota na 10 tisuća zaposlenih

Osnovna je ideja poreza na robote oporezivanje kompanija

Bill Gates je je jedan od najvećih zagovornika uvođenja poreza na robote

Robot me zamijenio. Hoće li plaćati i porez?

Bloomberg Businessweek Adria

Janja Zalar

Sve vijesti iz rubrike Businessweek Adria

Businessweek Adria

sve vijesti iz rubrike Businessweek Adria