Vijesti

Da li je ovaj tekst napisao robot? Potrebni vodeni žigovi za identifikaciju

Izvor: Parmy Olson/Bloomberg

17. decembar 2022, 16:09

Od sada se objektivno možemo pitati da li je ono što čitamo pisao robot

OpenAI će predstaviti sljedeću generaciju poznatu kao GPT-4 u narednim mjesecima

Vodeni žigovi bi riješili problem autorstva, piše Parmy Olson

Da li je ovaj tekst napisao robot? Potrebni vodeni žigovi za identifikaciju

Bloomberg

Sve vijesti iz rubrike Ostalo

Ostalo

sve vijesti iz rubrike Ostalo