Premium Talk: Kada Njemačka zamrzne budžet, ko strijepi?

21.11.2023 16:03